Arrow_left Zpět na seznam článků

Jaké kanály využíváme ke komunikaci na internetu?

26. 03. 2013

Nejvyužívanějším a nejdynamičtěji rostoucím komunikačním kanálem na internetu je e-mail. Vyplývá to z průzkumu společnosti Seznam.cz o způsobech komunikace na internetu. Hlavní výsledky jsou shrnuty do přehledné infografiky „Komunikace na internetu“.


Z výzkumu je patrné, že na denní bázi e-mail používá 78 % dotázaných. Vlastní ho ale až 99 % z nich. Celých 93 % respondentů uvedlo, že používá e-mail stejně, nebo dokonce více než v předchozím roce.

Infografika analyzuje i další kanály, které na internetu lidé využívají, a to Skype a ICQ. Zatímco Skype používá až 70 % respondentů a je vnímán jako nástroj, který je užitečný a šetří peníze, tak ICQ má nálepku zastaralého kanálu, který aktuálně používá jen 39 % dotázaných.

Průzkum probíhal formou on-line dotazníku na internetu v období od 2. srpna do 2. září 2012. Zúčastnilo se ho 923 respondentů. S deseti z nich byl proveden individuální hloubkový rozhovor pro získání hlubšího vhledu do jednotlivých odpovědí.


Můžete si stáhnout:
Komunikace na internetu.pdf


Mohlo by vás také zajímat