Arrow_left Zpět na seznam článků

Jaké jsou internetové děti 1: Co si odnesou z hodin informatiky?

26. 02. 2014

Umět pracovat s počítačem a internetem je dnes skoro tak důležité jako umět si zavázat tkaničky nebo mrskat malou násobilku. Jak reagují na technologický pokrok školní osnovy? Načerpají žáci ve škole dostatek dovedností, aby ve světě webů a zavináčů netápali? To jsme vyzvídali od 203 učitelů informatiky a 3 549 žáků 5. až 9. tříd v rámci projektu Jaké jsou internetové děti.

Ve škole na internet?

Ani v jediné škole nechybí počítačová učebna s připojením k internetu. Téměř v polovině škol na­jdeme počítač s internetem také v běžných třídách a v knihovně. V některých dokonce i na chodbě.

Přístup k počítačům je ale často limitovaný.

Skutečně neomezený přístup k internetu – který ukrátí chvíli třeba i o přestávkách či pauzách na oběd – mají žáci ve třetině škol.
 

Kdy se ve škole děti učí s počítačem?

Povinná výuka informatiky je samozřejmostí v 5. a 6. třídách základních škol. Ve třetině škol use­dají žáčci za monitory už ve třídě čtvrté. Děti se tak začínají systematicky věnovat práci s počítačem zhruba od svých 10 let.

Povinně má výpočetní techniku i 63 % sedmáků a polovina osmáků a deváťáků. Alespoň volitelně pak informatiku vyučuje většina škol od 5. třídy až do konce povinné školní docházky.
 

Co se učí?


 

Na ocet nezůstávají ani počítačové hry. Do svých hodin je zařazuje téměř polovina kantorů. Všichni ale jedním dechem dodávají, že děti už v této oblasti není příliš co učit.

Stejně tak seznámení s internetem si většina žáků odbyde ještě před příchodem do školy.
 

Kolik si toho odnášejí z hodin informatiky?

Přestože některé základní aktivity na internetu dovedou i bez učitelova výkladu, hodnotí žáci hodiny informatiky jako důležitý zdroj informací. Obzvlášť v prvním roce výuky.

Ale ani v dalších letech není výuka informatiky nošením dříví do lesa. Pouze 14 % deváťáků tvrdí, že většinu probírané látky už zná. Naopak většina se naučí něco nového, a 20 % se nových věcí dozví dokonce spoustu.
 

Co děti umí?

Ptali jsme se dětí, co na počítači ovládají. Samy hodnotily, co už umí dobře, co trochu a co vůbec ne.

Hrát hry a vyhledávat na internetu umí téměř všechny děti bez ohledu na věk. Už ve 4. třídě jsou tyhle dovednosti zcela běžné.

Naopak e-mail si děti ochočí teprve postupem času, hlavně mezi 4. a 6. třídou. Ve 4. třídě umí posílat e-maily 58 % dětí, v 6. už 79 %. Ještě větší rozdíl je v tom, kolik z nich si umí e-mailový účet založit (45 %, resp. 79 %).

Pomaleji si děti osvojují hledání v mapách nebo práci s MS Office.
 

Bezpečnost na internetu

Na internetu nečíhají jen informace a zábava, ale i řada nástrah. Proto se děti učí rozpoznat je a vyhnout se jim.

Bezpečnost na internetu je nedílnou součástí hodin informatiky.

Nejčastějším podkladem pro výuku jsou filmy Seznam se bezpečně, kterých využívá téměř třetina kantorů. Mnozí sahají také po informacích ze stránek bezpecnyinternet.cz nebo saferinternet.cz.

 

 

Příště se podíváme na zoubek tomu, co nejmladší generace tropí na internetu, když má zrovna volno.
 

Děkujeme všem zúčastněným učitelům a žákům za neutuchající ochotu při zodpovídání našich všetečných otázek a božskou trpělivost při zápasech s našimi dotazníky. Bez vás by tento výjimečný projekt nikdy nevznikl.

Zdroj: průzkum Seznam.cz
8 skupinových diskusí s žáky 4. a 8. tříd ZŠ; N = 80; 12/2012
On - line dotazování „Ptáme se učitelů“; N = 203; 12/2012
On – line dotazování „Ptáme se dětí“; N = 3549 (v některých výsledcích prezentujeme navíc i odpovědi 85 žáků
4. tříd, ti však byli v souboru podreprezentováni (N = 3 634)), 2/2013


Mohlo by vás také zajímat